Máy phay moriseiki tv-400

Liên hệ

CNC: MSC 802m

year :2002

X axis: 550 mm
Y axis: 420 mm
Z axis: 350 mm
Table – Pallet dimensions : 700 x 400 mm x mm
Max load on table: 200 kg
Number of tools: 12
Spindle taper toolholders: BT30
Spindle speed rotation: 8000 rpm
Power: 3.7 kW
Length: 1550 mm
Width: 1855 mm
Height: 2378 mm
Weight: 2100 kg

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật