Tiện cấp phôi tasugami bo12-ii

Liên hệ

Máy tiện đùn tasugami bo12-ii

Có sub có giàn cấp phôi

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật