Phay mitsubishi m-v5cn

Liên hệ

phay mitsu m-v5c

hành trình 810×510

Bt40S12000

Fanuc 18im

date 2000

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật