Tiện cấp phôi tsugami mb-35

Liên hệ

Máy tiện cấp phôi tsugami Mb-35
Giàn cấp phôi cấp được 3m
Đường kính lớn nhất phi 35

Fanuc 16it

date 2003

 

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật