Tiện takamaz Xd-10

Liên hệ

Takamaz Xd-10

hai trục chính

mâm 160 thông

fanuc 18T

năm sx: 1996

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật