May phay Hitachi Seiki VK45ii

Liên hệ

Máy phay đứng hitachi seiki vk45ii
Model: VK45Ⅱ
Year: 1997
Work table size: 1120×485 mm
X axis travel: 760 mm
Y axis travel: 500 mm
Z axis travel: 500 mm
Spindle speed: 4500 rpm
Tool storage capacity: 30 pcs
Type of tool shank: BT50
Spindle Motor (AC, DC): AC

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật