Makino fnc74-A20

Liên hệ

MAKINO FNC 74-A20
Hiệu máy ( Brand) MAKINO
Kiểu máy (Model) FNC 74-A20
Hệ điều hành (System control) Fanuc 6M
Hành trình (Travel) X: 710mm;Y: 450mm;Z:450mm

Liên hệ đặt hàng online: 0976.944.495

Thông số kỹ thuật

Nội dung đang cập nhật

Ứng dụng sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Thư viện ảnh

Nội dung đang cập nhật

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

Nội dung đang cập nhật